FAYE’S OUTFIT OF THE DAY – Shanghai Tang
December 23, 2015
FAYE TSUI

踏入聖誕週,在準備派對裝束時,今年可以特別選擇long gown,配上閃鑠的物料,讓你在派對上成為非常亮眼的焦點。

 

Dress by Shanghai Tang

 

Photo by Harrison Tsui

outfit post Faye Tsui Shanghai Tang 01

 

outfit post Faye Tsui Shanghai Tang 02

 

outfit post Faye Tsui Shanghai Tang 04

 

outfit post Faye Tsui Shanghai Tang 03