Valentino 香港期間限定迷彩展覽
September 29, 2015
FAYE TSUI
categories Fashion
tags Valentino

迷彩印花一直是Valentino極具標誌性的元素。近年,迷彩的潮流有增無減,漸漸成為各位男仕追求的潮流單品。最近為慶祝於九龍Elements圓方全新開業的男裝專門店,品牌的迷彩系列首次於香港期間限定展覽。展覽設於圓方金區中庭,以Valentino迷彩成衣及配飾系列為主題,展覽由9個立方體組成,分別展出不同的招牌迷彩印花,將系列眾多的迷彩印花匯聚一室,讓參觀者盡覽VALENTINO迷彩主題精品。

 

Valentino Camouflage Pop-up exhibition

日期:2015年9月25日至10月11日

地點:九龍ELEMENTS圓方金區中庭

開放時間:早上10時至晚上9時

 

valentino01

 

valentino02

 

valentino07

 

valentino03

 

valentino04

 

valentino05

 

valentino06